01
01
Description slide 1 Image ©
02
02
Description slide 2 Image ©
03
03
Description slide 3 I
04
04
Description slide 4 Image ©

หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณสำนักงานฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 ที่ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งในบริเวณหน่วยงาน หรือในกิจกรรมของหน่วยงาน เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพพอดี

r1

r2

r3

r4

r5

r6

r7

r9

r10

r12

MV เพลงกรมชลประทานเพื่อประชาชน

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ วงษ์ศิริ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณสำนักงานฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ที่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งในบริเวณหน่วยงาน หรือในกิจกรรมของหน่วยงาน เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพพอดี

T1

T2

T3

T4

T5

T7

T8

ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและกำจัดวัชพืชที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งภายในบริเวณสำนักงานฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและกำจัดวัชพืชที่ 6 ที่ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เนื่องมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งในบริเวณหน่วยงาน หรือในกิจกรรมของหน่วยงาน เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพพอดี

k1

k9

k6

k4

k5

k7

k8

ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองเปรมประชากร

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน,นายพงศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11 , นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และ นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองเปรมประชากร เบื้องต้น จากวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปจนถึงวัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางทั้งหมด 5 กิโลเมตร จากการสำรวจสภาพคลองได้พบว่ามีปัญหาตื้นเขิน คันคลองบางช่วงมีระดับต่ำ มีสะพานกีดขวางจำนวนมาก และมีผู้อาศัยริมคลองหนาแน่นส่งผลกับการระบายน้ำ อีกทั้งยังมีขยะและสิ่งปฎิกูลจำนวนมาก ทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ การตรวจสอบสภาพคลองในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากนโยบายของรัฐบาล ที่มีจุดประสงค์ต้องการให้คลองนั้นมีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำได้ดี และต้องการให้ภูมิทัศน์สวยงาม

kp10

kp5

kp11

kp4

kp9

kp7

kp6

หมวดหมู่รอง

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 หน้าแรก.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free