การทดสอบนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก กรมชลประทาน

พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักเครื่องจักรกล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   นายวิชาญ สุขเกื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย  นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 , นายธีร สุขขี ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล , นายสิทธิชัย ดาราศร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม , นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 , นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำการทดสอบการทำงานของ นวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนา ต้นแบบ นวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อไปในอนาคต

q1

q2

q3

q4

q5

q7

q8

q6

q9

q10

q11

q12