บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมก่อนเข้าฤดูฝน ขุดลอกคลองเพลิน อ.บางสะพาน

พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

สำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ฝ่ายรถขุดที่ 6 นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกคลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ในช่วงที่ลำน้ำตื้นเขินลำน้ำเปลี่ยนทิศทาง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลทิศทางเดิม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมให้กับชาวบ้านก่อนเข้าฤดูฝนนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 256179587

79574

S 3809350

79584

79603