สถานการน้ำเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ณ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

br 1