กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

โครงการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สานสัมพันธ์สร้างองค์กร โดยนำข้าราชการลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร สร้างเครือข่ายในการทำงาน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

jan 1

jan 2

jan 03

jan 4

jan 5

jan 6

jan 7

jan 8

jan 9

jan 10

jan 11

jan 13

jan 14

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free