เตรียมความพร้อมการจัดงานเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกลและส่วนโรงงาน

พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 , นางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป , นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 ได้เดินทางไปยังส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริเวณภายในอาคารโรงงานจัดสร้างและบำรุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน เยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกลและส่วนโรงงาน ที่สำนักเครื่องจักรกลจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมีหน่วยงานของทหารและตำรวจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

a1

a2

a3

a4

a5

a7

a8

a9

a11

a13

a12

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 เตรียมความพร้อมการจัดงานเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกลและส่วนโรงงาน.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free