โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ได้รับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กม.5+500 ถึง กม.14+880) แผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่14

คนและเครื่องจักรปฏิบัติงานอย่างเติมกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและให้งานเสร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b10

b11

b12

b19

b14

b13

b21

b9

นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 , นายโสภณ เพชรกูล หัวหน้างานปฏิบัติการเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6.3 ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินงาน ในช่วง กม.6+700

b17

b20

b18

b15

b16

b22

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free