ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ร่วมจัดงานนิทรรศการ 116 ปี กรมชลประทาน

พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 , นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน  หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 6 , นายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 , นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 , นายสุรศักดิ์ สังวรกาญจน์ หัวหน้างานควบคุมเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน 116 ปี กรมชลประทาน ในส่วนของสำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ได้นำนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กเข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการรวมทั้งเป็นวิทยากรผู้บรรยายและสาธิตหลักการทำงานของนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ที่มาร่วมงานนิทรรศการ

n41

n1 4

n1 1

n58

n57

n43

n1 3

n4

n63

n44

n49

n51

n54

n45

n56

บอร์ดแสดงผลงาน นวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 น้องๆนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ รับฟังคำบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กพร้อมทั้งเล่นเกมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากท่านวิทยากร หลังจากนั้นท่านวิทยากรได้สาธิตการทำงานของเรือนวัตกรรมและให้ทุกคนได้ทดลองควบคุมการทำงานจริงของนวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก

n1 2

n5 1

n5 2

n6

n7

n8

n9

n10

n12

n15

n16

n24

n20

n18

n17

n19

n21

n20

n22

n23

n25

n29

n30

n47

n48

n52

n53

n61

n62

n60

บอร์ดแสดงผลงานนวัตกรรมอื่นๆในโซนการจัดนิทรรศการของสำนักเครื่องจักรกล

บอร์ดแสดงผลงาน กังหันน้ำชัยพัฒนา

n31

n31 1

n31 2

บอร์ดแสดงผลงาน ชุดจำลองการขับเครื่องจักร แคตเทอร์พิลล่าร์

n32

n32 1

บอร์ดแสดงผลงาน ผลการศึกษาวิจัยชุดควบคุม เครื่องจักรกลไฟฟ้าของกรมชลประทาน

n33 3

n33 2

บอร์ดแสดงผลงาน เครื่องกลเติมอากาศ Model : RX-SC โครงการบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

n35 1

n35

บอร์ดแสดงผลงาน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืช ร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

n36

n37

บอร์ดแสดงผลงาน โครงการพัฒนาเรือขุดเพื่อการชลประทาน

n38

n39

บอร์ดแสดงผลงาน ระบบติดตามเครื่องจักร SMMS

n39 1

n40

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ร่วมจัดงานนิทรรศการ 116 ปี กรมชลประทาน.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free