ข่าวและกิจกรรม

การประชุมประจำเดือนของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ครั้งที่ 1/2564

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีเนื้อหาในการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 รวมถึงการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายซ่อมใหญ่ และนโยบายในการทำงานของปี 2564 ร่วมด้วย นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 นายโสภณ เพชรกูล หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 6 นายสุชาติ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 นายอำนาจ อรุนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 6 นายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 นางวารุณี เมืองใจเมตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ทางส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยนายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ข้าราชการ และพนักงาน เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 มอบให้แก่ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6) ณ ห้องประชุมส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

IMG_2794

IMG_2791

IMG_2797

IMG_2796

IMG_2803

IMG_2778

IMG_2781

IMG_2786

IMG_2782

IMG_2785

เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนวิศวกรรมที่ 6 ร่วมกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องวิศวกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของส่วนวิศวกรรมเป็นผู้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เน้นย้ำมาตรการการเข้า-ออกสถานที่โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัย การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ผ่านเข้าออก และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคลากร ณ ที่ทำการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

IMG_2183

IMG_2184

IMG_2194

IMG_2195

IMG_2204

IMG_2208

IMG_2215

IMG_2217

IMG_2223

IMG_2225

กิจกรรม 5ส และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6 ร่วมกิจกรรม 5ส ประจำสัปดาห์ และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เน้นย้ำมาตรการการเข้า-ออกสถานที่โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัย การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ผ่านเข้าออก และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคลากร ณ ที่ทำการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

IMG_1737

IMG_1739

IMG_1687

IMG_1690

IMG_1692

IMG_1693

IMG_1695

IMG_1699

IMG_1718

IMG_1729

การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่6 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6 เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เน้นย้ำมาตรการการเข้า-ออกสถานที่โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัย การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ผ่านเข้าออก และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคลากร ณ ที่ทำการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

IMG_1577

IMG_1581

IMG_1587

IMG_1593

IMG_1612

IMG_1616

IMG_1623

IMG_1627

IMG_1635

กิจกรรม 5ส.ประจำสัปดาห์

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายธีระ ระเด่น หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่6 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6 ร่วมจัดกิจกรรม 5ส.ประจำสัปดาห์ และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เน้นย้ำมาตรการการเข้า-ออกสถานที่โดยมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์เจล การสวมหน้ากากอนามัย การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ผ่านเข้าออก และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่บุคคลากร ณ ที่ทำการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่6 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

IMG_1534

IMG_1536

IMG_1538

IMG_1541

IMG_1544

IMG_1546

IMG_1550

IMG_1573

IMG_1576

หมวดหมู่รอง

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 ข่าวสารและกิจกรรม.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free