01
01
Description slide 1 Image ©
02
02
Description slide 2 Image ©
03
03
Description slide 3 I
04
04
Description slide 4 Image ©

หน้าแรก

ข่าวและกิจกรรม

บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมก่อนเข้าฤดูฝน ขุดลอกคลองเพลิน อ.บางสะพาน

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

สำนักเครื่องจักรกล โดยส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ฝ่ายรถขุดที่ 6 นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกคลองเพลิน ม.9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ในช่วงที่ลำน้ำตื้นเขินลำน้ำเปลี่ยนทิศทาง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลทิศทางเดิม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมให้กับชาวบ้านก่อนเข้าฤดูฝนนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 256179587

79574

S 3809350

79584

79603

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

 66 1

โครงการจิตรอาสา

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ - คลองบางตลาด วันีที่ 17 กรกกฎาคม 2561

10256541711025654171

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พิมพ์
หมวดหลัก: ROOT หมวด: ข่าวและกิจกรรม
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

โครงการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สานสัมพันธ์สร้างองค์กร โดยนำข้าราชการลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร สร้างเครือข่ายในการทำงาน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

jan 1

jan 2

jan 03

jan 4

jan 5

jan 6

jan 7

jan 8

jan 9

jan 10

jan 11

jan 13

jan 14

หมวดหมู่รอง

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Copyright 2011 หน้าแรก.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free